Xtreme Clean

Xtreme Clean

Xtreme Clean

Chất vệ sinh và bảo vệ mặt sàn bê tông.

Đang cập nhật:

Làm sạch định kỳ bằng Xtreme Clean không chỉ làm sạch bê tông, mà còn tăng thêm Colloidal Silica lên bề mặt. Dùng Xtreme Cleaner, giúp tăng cường làm sạch, không cần rửa. Sử dụng nó như là một phần của bảo trì xây dựng thường xuyên để đạt được giá trị tối đa.