Xtreme Shield Protector

Xtreme Shield Protector

Xtreme Shield Protector

Xtreme Shield Protector - Cung cấp khả năng chống thấm nước, chống lại vết bẩn và tạo bóng và bảo vệ mặt sàn bê tông.

Xtreme Shield Protector:

Xtreme Shield Protector

Xtreme Shield là một chất bảo dưỡng hoàn thiện được sử dụng sau khi đánh bóng. Nó tăng cường thêm Colloidal Silica vào sàn bê tông, cùng với một lớp polymer mỏng và thật sự giúp bảo vệ thêm cho bề mặt bê tông. Nó làm nổi bật màu sắc trong bê tông nhuộm màu, nhuộm màu, hoặc nhuộm, tạo ra một cái nhìn "ướt" nhẹ mà phản chiếu tuyệt vời với khối lượng phơi sáng. Polyme cung cấp thêm bảo vệ chống lại sự cố tình cờ do sự cố tràn dầu. Nó đặc biệt hữu ích chống lại các axit nhẹ, chẳng hạn như có thể gặp trong môi trường nơi xử lý thức ăn hoặc khu phục vụ. Cung cấp khả năng chống thấm nước, chống lại vết bẩn và bóng.