Sản phẩm

  • Xtreme Hard Densifier

    Xtreme Hard Densifier

    Colloidal Silica là tinh túy của công nghệ bê tông. Đó là một chất phản ứng hóa học với bê tông để tạo ra một vật liệu liên kết bền vững nhằm chuyển thành bê tông có hiệu năng cao hơn.